SANEI TECHNOLOGY VIETNAM Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về SANEI TECHNOLOGY VIETNAM instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Track leads and close opportunities
Trang web
Enterprise website builder
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Contacts
Centralize your address book
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
BSuite Backend Theme
Website Live Chat
Chat with your website visitors
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Forum
Manage a forum with FAQ and Q&A
Live Chat
Chat with your website visitors