Hệ thống văn phòng                                                                                                                                               
Với  công ty mẹ có trụ sở tại Nhật, 1 công ty con tại Việt Nam là công ty của chúng tôi, công ty Sanei technology Việt Nam, cùng với 2 chi nhánh văn phòng đặt tại Thái Lan và Myanmar là một hệ thống mạch lạc, hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một nền tảng vững chắc.

 Trụ sở

Tên công ty

Địa chỉNhật Bản

SAKAE INDUSTRIAL CO.,LTD

524-0053
Shiga ken,Mori yamashi,Yokoechou,268 banchi,JAPANViệt Nam

SANEI TECHNOLOGY VIETNAM Co,.LTD

K10,khu B,Duong CN5,Khu Xuong Kizuna3,KCN Tan Kim mo rong,
Thi Tran Can Giuoc,Huyen Can Giuoc,tinh Long An, Viet NamThái Lan

SANEI TECHNOLOGY VIETNAM,
BANGKOK Office

27th Floor, Q.House Lumpini, 1 South Sathorn Road,
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok Thailand 10120

      

Myanmar

SANEI TECHNOLOGY VIETNAM,
YANGON Office

No.36-38(A), Grand Myay Nu Condo, Myay Nu Street,
Room No 101, Ground Floor Sanchaung Township
Yangon, Myanmar

Định hướng tương lai                                                                                                                                              
Cơ khí chính xác là ngành công nghiệp không thể thiếu cho sự phát triển của xã hội. Bởi vậy, lĩnh vực này hứa hẹn tiềm năng to lớn cho ngành kinh doanh và phát triển. Nắm bắt cơ hội lớn với sự hỗ trợ của công ty mẹ và mạng lưới chi nhánh. Chúng tôi mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác và khách hàng lớn không chỉ riêng thị trường Nhật mà còn vươn ra thị trường thế giới.